Saturday, January 3, 2009

Ärans män

Ärofyllt en sista gång?
Är det inte så att allt är en start på något nytt?
Så även slutet på det goda?
Bara för att 10-Mila går i Skåne så är inte Långa Natten så långt bort 2010.... eller som Olle B uttryckte det en gång på på hösten på det glada 80-talet:
-"Jag kan säga det redan nu, jag tar Långa Natten!"
Jovisst, det är möjligt...

No comments:

Post a Comment