Tuesday, January 6, 2009

Snöpuls ger pulshöjning

Idag är det två grader kallt så nu kan man andas igen. Pulsade på kontrollpunkter i Kronskogen med vändpunkt uppe vid Parken Zoo. Inte snabbt, men omsorgsfullt.

Två poäng, deux points!

No comments:

Post a Comment